ระบบจองห้องออนไลน์
         
ระบบจองห้องออนไลน์
   หน้าหลัก    | รายงานการจองห้องวันนี้    |   เกี่ยวกับโปรแกรม

   
เข้าสู่ระบบเพื่อจองห้อง
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
  
 

   
ตุลาคม  2017
พฤ
อา
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
 
   
ตรวจสอบการใช้ห้อง
ห้อง:
วันที่:
 
|
 

ตารางการใช้ห้องประชุมภาควิชา

   
ตารางการใช้ห้องภาควิชาสถิติ
ห้อง/เวลา 18 ต.ค. 256019 ต.ค. 256020 ต.ค. 256021 ต.ค. 256022 ต.ค. 256023 ต.ค. 256024 ต.ค. 2560
ห้องประชุมภาควิชา
09.00-12.00  น.  ประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาสถิติ
      
STB107        
STB113 ห้องประชุมย่อย   
08.00-23.30  น.  เก็บและบริหารจัดการข้อสอบ 208271
    
STB204  
08.30-11.00  น.  สอนกระบวนวิชา 910703(นิติวิทยาศาสตร์) อ.วัฒนวดี
     
STB205  
09.30-11.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208348 ตอน 001 อ.มานะชัย
11.00-13.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208101 ตอน 005 อ.วีรินทร์รดา
14.30-16.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208101 ตอน 008 อ.กุณฑลี
  
09.30-11.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208348 ตอน 001 อ.มานะชัย
14.30-16.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208101 ตอน 007 อ.สุรีย์
11.00-13.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208101 ตอน 004 อ.พิมผกา
14.30-16.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208101 ตอน 006 อ.สุรีย์
STB206
17.00-20.30  น.  การฝึกพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน อ.ศิริมา
09.30-11.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208321 ตอน 001 อ.กุณฑลี
13.00-14.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208383 ตอน 001 อ.วฐา
17.00-20.30  น.  การฝึกพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน อ.ศิริมา
09.30-11.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208439 ตอน 001 อ.บัณฑิตา
11.00-12.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208440 ตอน 001 อ.อินทิรา
13.00-14.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208425 ตอน 001 อ.วฐา
17.00-20.30  น.  การฝึกพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน อ.ศิริมา
  
09.30-11.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208321 ตอน 001 อ.กุณฑลี
11.00-13.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208280 ตอน 001 อ.พิมผกา,วีรินทร์รดา
13.00-14.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208383 ตอน 001 อ.วฐา
09.30-11.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208439 ตอน 001 อ.บัณฑิตา
11.00-12.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208470 ตอน 001 อ.กุณฑลี
13.00-14.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208425 ตอน 001 อ.วฐา
14.30-16.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208440 ตอน 001 อ.อินทิรา
STB207
09.00-12.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208760 อ.พุฒิพงษ์
08.00-09.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208761 ตอน 001 อ.ภัทรินี,สุคนธ์
09.30-11.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208770 ตอน 001 อ.พิษณุ,ปรีชา
11.00-12.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208774 ตอน 001 อ.มานะชัย
09.30-11.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208711 ตอน 001 อ.มานัดถุ์
11.00-12.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208760 ตอน 001 อ.พุฒิพงษ์
13.00-14.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208737 ตอน 001 อ.พุฒิพงษ์
  
08.00-09.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208761 ตอน 001 อ.ภัทรินี,สุคนธ์
09.30-11.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208770 ตอน 001 อ.พิษณุ,ปรีชา
11.00-12.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208774 ตอน 001 อ.มานะชัย
09.30-11.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208711 ตอน 001 อ.มานัดถุ์
11.00-14.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208760 ตอน 001 อ.พุฒิพงษ์
13.00-14.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208737 ตอน 001 อ.พุฒิพงษ์
STB302  
13.00-14.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208271 ตอน 004 อ.บัณฑิตา
09.30-11.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208271 ตอน 006 อ.วรารัตน์
11.00-12.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208271 ตอน 008 อ.วรารัตน์
  
13.00-14.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208271 ตอน 004 อ.บัณฑิตา
09.30-11.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208271 ตอน 006 อ.วรารัตน์
11.00-12.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208271 ตอน 008 อ.วรารัตน์
SCB 4401/4402        
SCB 4403        
SCB 4404        
SCB 4405/4406  
11.00-13.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208280 ตอน 001 อ.พิมผกา,วีรินทร์รดา
14.30-16.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208101 ตอน 007 อ.สุรีย์
    
11.00-13.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208101 ตอน 005 อ.วีรินทร์รดา