ระบบจองห้องออนไลน์
         
ระบบจองห้องออนไลน์
   หน้าหลัก    | รายงานการจองห้องวันนี้    |   เกี่ยวกับโปรแกรม

   
เข้าสู่ระบบเพื่อจองห้อง
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
  
 

   
ธันวาคม  2017
พฤ
อา
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
 
   
ตรวจสอบการใช้ห้อง
ห้อง:
วันที่:
 
|
 

ตารางการใช้ห้องประชุมภาควิชา

   
ตารางการใช้ห้องภาควิชาสถิติ
ห้อง/เวลา 11 ธ.ค. 256012 ธ.ค. 256013 ธ.ค. 256014 ธ.ค. 256015 ธ.ค. 256016 ธ.ค. 256017 ธ.ค. 2560
ห้องประชุมภาควิชา      
08.00-20.00  น.  ทำเกรด 208271
08.00-20.30  น.  ทำเกรด 208271
STB107        
STB113 ห้องประชุมย่อย
08.00-18.00  น.  สรุปงานบริการวิชาการ อ.ลำปาง
08.00-18.00  น.  สรุปงานบริการวิชาการ อ.ลำปาง
08.00-18.00  น.  สรุปงานบริการวิชาการ อ.ลำปาง
08.00-18.00  น.  สรุปงานบริการวิชาการ อ.ลำปาง
08.00-18.00  น.  สรุปงานบริการวิชาการ อ.ลำปาง
  
STB204        
STB205     
09.30-12.00  น.  สอบโครงร่างกระบวนวิชา 208499 (การศึกษาด้วยตนเอง) ผศ.อินทิรา
13.00-16.00  น.  สอบโครงร่างกระบวนวิชา 208499 (การศึกษาด้วยตนเอง) ผศ.อินทิรา
  
STB206        
STB207        
STB302        
SCB 4401/4402        
SCB 4403        
SCB 4404        
SCB 4405/4406