ระบบจองห้องออนไลน์
         
ระบบจองห้องออนไลน์
   หน้าหลัก    | รายงานการจองห้องวันนี้    |   เกี่ยวกับโปรแกรม

   
เข้าสู่ระบบเพื่อจองห้อง
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
  
 

   
กันยายน  2018
พฤ
อา
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
 
   
ตรวจสอบการใช้ห้อง
ห้อง:
วันที่:
 
|
 

ตารางการใช้ห้องประชุมภาควิชา

   
ตารางการใช้ห้องภาควิชาสถิติ
ห้อง/เวลา 22 ก.ย. 256123 ก.ย. 256124 ก.ย. 256125 ก.ย. 256126 ก.ย. 256127 ก.ย. 256128 ก.ย. 2561
ห้องประชุมภาควิชา
08.30-12.00  น.  สอบ 208761
  
14.30-18.00  น.  ประชุมผู้สอน 208271
15.00-16.30  น.  ประชุมนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ
15.00-17.00  น.  ประชุม 208263
 
STB107   
08.00-16.30  น.  Run Program นางสาวอุมาพร วชิรโรจน์ประภา อ.บัณฑิตา
08.00-16.30  น.  Run Program นางสาวอุมาพร วชิรโรจน์ประภา อ.บัณฑิตา
08.00-16.30  น.  Run Program นางสาวอุมาพร วชิรโรจน์ประภา อ.บัณฑิตา
 
08.00-16.30  น.  Run Program นางสาวอุมาพร วชิรโรจน์ประภา อ.บัณฑิตา
STB113 ห้องประชุมย่อย
08.00-23.30  น.  ห้องพักอาจารย์ ดลภาค
08.00-23.30  น.  ห้องพักอาจารย์ ดลภาค
08.00-23.30  น.  ห้องพักอาจารย์ ดลภาค
08.00-23.30  น.  ห้องพักอาจารย์ ดลภาค
08.00-23.30  น.  ห้องพักอาจารย์ ดลภาค
08.00-23.30  น.  ห้องพักอาจารย์ ดลภาค
08.00-23.30  น.  ห้องพักอาจารย์ ดลภาค
STB204   
09.00-12.00  น.  สอบจบป.โท วรรณศิริ คูริพรรณ์
    
STB205        
STB206        
STB207        
STB302        
SCB 4401/4402        
SCB 4403        
SCB 4404        
SCB 4405/4406