ระบบจองห้องออนไลน์
         
ระบบจองห้องออนไลน์
   หน้าหลัก    | รายงานการจองห้องวันนี้    |   เกี่ยวกับโปรแกรม

   
เข้าสู่ระบบเพื่อจองห้อง
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
  
 

   
สิงหาคม  2017
พฤ
อา
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
   
ตรวจสอบการใช้ห้อง
ห้อง:
วันที่:
 
|
 

ตารางการใช้ห้องประชุมภาควิชา

   
ตารางการใช้ห้องภาควิชาสถิติ
ห้อง/เวลา 20 ส.ค. 256021 ส.ค. 256022 ส.ค. 256023 ส.ค. 256024 ส.ค. 256025 ส.ค. 256026 ส.ค. 2560
ห้องประชุมภาควิชา    
09.00-12.00  น.  ประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาสถิติ
 
14.00-16.00  น.  ประชุมกรรมการป.โท
 
STB107        
STB113 ห้องประชุมย่อย        
STB204   
13.00-16.00  น.  สอนกระบวนวิชา 910703(นิติวิทยาศาสตร์) อ.วัฒนวดี
13.00-14.30  น.  สอนกระบวนวิขา 208760 อ.พุฒิพงษ์
08.30-11.00  น.  สอนกระบวนวิชา 910703(นิติวิทยาศาสตร์) อ.วัฒนวดี
  
STB205        
STB206        
STB207    
09.30-11.30  น.  เสริมทักษะ : "เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ"
12.00-16.00  น.  สัมมนาวิชาการ เรื่อง การเขียนผลงานเพื่อขอตำแหน่งวิชาการ
   
STB302        
SCB 4401/4402        
SCB 4403        
SCB 4404        
SCB 4405/4406