ระบบจองห้องออนไลน์
         
ระบบจองห้องออนไลน์
   หน้าหลัก    | รายงานการจองห้องวันนี้    |   เกี่ยวกับโปรแกรม

   
เข้าสู่ระบบเพื่อจองห้อง
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
  
 

   
กุมภาพันธ์  2019
พฤ
อา
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
   
ตรวจสอบการใช้ห้อง
ห้อง:
วันที่:
 
|
 

ตารางการใช้ห้องประชุมภาควิชา

   
ตารางการใช้ห้องภาควิชาสถิติ
ห้อง/เวลา 21 ก.พ. 256222 ก.พ. 256223 ก.พ. 256224 ก.พ. 256225 ก.พ. 256226 ก.พ. 256227 ก.พ. 2562
ห้องประชุมภาควิชา       
09.00-12.00  น.  ประชุมกรรมการโสตฯ
10.30-12.00  น.  ประชุมการออกข้อสอบ วิชา 2208263
13.30-16.30  น.  ประชุมกรรมการป.โท 2/62
STB107  
08.30-16.30  น.  Run Program อ.บัณฑิตา
  
08.30-16.30  น.  Run Program อ.บัณฑิตา
08.30-16.30  น.  Run Program อ.บัณฑิตา
08.30-16.30  น.  Run Program อ.บัณฑิตา
STB113 ห้องประชุมย่อย        
STB204   
09.00-12.00  น.  สอนภาคพิเศษป.โท 208773 อาจารย์ สำรวม จงเจริญ
13.00-16.00  น.  สอนภาคพิเศษ ป.โท 208772 อาจารย์ พิมผกา
    
STB205        
STB206  
16.30-18.00  น.  ประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 4
 
09.00-16.00  น.  สอนภาคพิเศษ ป.โท
   
STB207        
STB302        
SCB 4401/4402        
SCB 4403        
SCB 4404        
SCB 4405/4406