ระบบจองห้องออนไลน์
         
ระบบจองห้องออนไลน์
   หน้าหลัก    | รายงานการจองห้องวันนี้    |   เกี่ยวกับโปรแกรม

   
เข้าสู่ระบบเพื่อจองห้อง
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
  
 

   
ธันวาคม  2018
พฤ
อา
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
 
   
ตรวจสอบการใช้ห้อง
ห้อง:
วันที่:
 
|
 

ตารางการใช้ห้องประชุมภาควิชา

   
ตารางการใช้ห้องภาควิชาสถิติ
ห้อง/เวลา 17 ธ.ค. 256118 ธ.ค. 256119 ธ.ค. 256120 ธ.ค. 256121 ธ.ค. 256122 ธ.ค. 256123 ธ.ค. 2561
ห้องประชุมภาควิชา   
09.00-12.00  น.  ประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาสถิติ
    
STB107        
STB113 ห้องประชุมย่อย
08.00-23.30  น.  ห้องพักอาจารย์ ดลภาค
08.00-23.30  น.  ห้องพักอาจารย์ ดลภาค
08.00-23.30  น.  ห้องพักอาจารย์ ดลภาค
 
08.00-23.30  น.  ห้องพักอาจารย์ ดลภาค
08.00-23.30  น.  ห้องพักอาจารย์ ดลภาค
08.00-23.30  น.  ห้องพักอาจารย์ ดลภาค
STB204        
STB205        
STB206        
STB207  
13.30-17.30  น.  สอบโครงร่าง นักศึกษารหัส 600531043
  
13.00-16.00  น.  สอบโครงร่างกระบวนวิชา 208499 นางสาวนิศาชล วัฒนยืนยง
  
STB302        
SCB 4401/4402        
SCB 4403        
SCB 4404        
SCB 4405/4406