ระบบจองห้องออนไลน์
         
ระบบจองห้องออนไลน์
   หน้าหลัก    | รายงานการจองห้องวันนี้    |   เกี่ยวกับโปรแกรม

   
เข้าสู่ระบบเพื่อจองห้อง
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
  
 

   
มิถุนายน  2018
พฤ
อา
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
 
   
ตรวจสอบการใช้ห้อง
ห้อง:
วันที่:
 
|
 

ตารางการใช้ห้องประชุมภาควิชา

   
ตารางการใช้ห้องภาควิชาสถิติ
ห้อง/เวลา 21 มิ.ย. 256122 มิ.ย. 256123 มิ.ย. 256124 มิ.ย. 256125 มิ.ย. 256126 มิ.ย. 256127 มิ.ย. 2561
ห้องประชุมภาควิชา        
STB107        
STB113 ห้องประชุมย่อย        
STB204     
15.00-17.30  น.  สอบโครงร่างกระบวนวิชาการศึกษาด้วยตนเอง (208499) นางสาวจันทร์สุดา นวนคำ
  
STB205        
STB206        
STB207        
STB302   
13.00-14.30  น.  การเรียนการสอน อ.ดร.ภวัต ภักดิ์ศรานุวัต
    
SCB 4401/4402        
SCB 4403        
SCB 4404        
SCB 4405/4406