ระบบจองห้องออนไลน์
         
ระบบจองห้องออนไลน์
   หน้าหลัก    | รายงานการจองห้องวันนี้    |   เกี่ยวกับโปรแกรม

   
เข้าสู่ระบบเพื่อจองห้อง
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
  
 

   
มิถุนายน  2019
พฤ
อา
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
 
   
ตรวจสอบการใช้ห้อง
ห้อง:
วันที่:
 
|
 

ตารางการใช้ห้องประชุมภาควิชา

   
ตารางการใช้ห้องภาควิชาสถิติ
ห้อง/เวลา 17 มิ.ย. 256218 มิ.ย. 256219 มิ.ย. 256220 มิ.ย. 256221 มิ.ย. 256222 มิ.ย. 256223 มิ.ย. 2562
ห้องประชุมภาควิชา   
09.00-12.00  น.  ประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาสถิติ
13.00-16.30  น.  สอบ 499
 
09.00-12.00  น.  สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท รอบ 2
 
STB107        
STB113 ห้องประชุมย่อย        
STB204
14.00-15.00  น.  ประชุมชี้แจงกระบวนวิชา 208798 และ 208799
  
13.00-15.30  น.  สอบโครงร่างกระบวนวิชา 208499 นายณัฐพล คำแก้ว
   
STB205        
STB206
09.30-11.00  น.  สอนภาคฤดูร้อน กระบวนวิชา 208272 ตอนที่701 อาจารย์ ศิริมา สุวรรณ
09.30-11.00  น.  สอนภาคฤดูร้อน กระบวนวิชา 208272 ตอนที่701 อาจารย์ ศิริมา สุวรรณ
09.30-11.00  น.  สอนภาคฤดูร้อน กระบวนวิชา 208272 ตอนที่701 อาจารย์ ศิริมา สุวรรณ
09.30-11.00  น.  สอนภาคฤดูร้อน กระบวนวิชา 208272 ตอนที่701 อาจารย์ ศิริมา สุวรรณ
09.30-11.00  น.  สอนภาคฤดูร้อน กระบวนวิชา 208272 ตอนที่701 อาจารย์ ศิริมา สุวรรณ
  
STB207        
STB302        
SCB 4401/4402        
SCB 4403        
SCB 4404        
SCB 4405/4406   
13.00-16.30  น.  สอนนักเรียนโครงการวมว