ระบบจองห้องออนไลน์
         
ระบบจองห้องออนไลน์
   หน้าหลัก    | รายงานการจองห้องวันนี้    |   เกี่ยวกับโปรแกรม

   
เข้าสู่ระบบเพื่อจองห้อง
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
  
 

   
กรกฎาคม  2020
พฤ
อา
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
   
ตรวจสอบการใช้ห้อง
ห้อง:
วันที่:
 
|
 

ตารางการใช้ห้องประชุมภาควิชา

   
ตารางการใช้ห้องภาควิชาสถิติ
ห้อง/เวลา 5 ก.ค. 25636 ก.ค. 25637 ก.ค. 25638 ก.ค. 25639 ก.ค. 256310 ก.ค. 256311 ก.ค. 2563
ห้องประชุมภาควิชา        
STB107        
STB113 ห้องประชุมย่อย  
12.30-15.00  น.  สอนออนไลน์ อ.ศิริมา
12.30-16.30  น.  สอนออนไลน์ อ.ศิริมา
12.30-17.00  น.  สอนออนไลน์ อ.ศิริมา
12.30-15.00  น.  สอนออนไลน์ อ.ศิริมา
12.30-16.30  น.  สอนออนไลน์ อ.ศิริมา
 
STB204        
STB205
09.00-16.00  น.  จัดโครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานความรู้
09.00-16.00  น.  จัดโครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานความรู้
09.00-16.00  น.  จัดโครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานความรู้
09.00-16.00  น.  จัดโครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานความรู้
   
STB206        
STB207        
STB302        
SCB 4401/4402        
SCB 4403        
SCB 4404        
SCB 4405/4406