ระบบจองห้องออนไลน์
         
ระบบจองห้องออนไลน์
   หน้าหลัก    | รายงานการจองห้องวันนี้    |   เกี่ยวกับโปรแกรม

   
เข้าสู่ระบบเพื่อจองห้อง
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
  
 

   
พฤศจิกายน  2019
พฤ
อา
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
 
   
ตรวจสอบการใช้ห้อง
ห้อง:
วันที่:
 
|
 

ตารางการใช้ห้องประชุมภาควิชา

   
ตารางการใช้ห้องภาควิชาสถิติ
ห้อง/เวลา 21 พ.ย. 256222 พ.ย. 256223 พ.ย. 256224 พ.ย. 256225 พ.ย. 256226 พ.ย. 256227 พ.ย. 2562
ห้องประชุมภาควิชา
09.30-11.00  น.  ประชุมงาน "Child Development Disorders"
    
09.00-12.00  น.  ประชุมกรรมการป.โท 8/62
09.30-12.00  น.   ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร PhD
15.00-16.30  น.  ประชุมกับหน่วยงานภายนอก
STB107
09.00-10.30  น.  สอนสถิติ
11.00-13.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208280 ตอนที่ 002 ภวัต/วีรินท์รดา
09.00-16.30  น.  สอนสถิติ
     
STB113 ห้องประชุมย่อย        
STB204
08.00-09.30  น.  การเรียนการสอนกระบวนวิชา 208761
14.30-16.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208272 (กรณีพิเศษ) อ.พิษณุ
11.00-12.30  น.  สอน 208872
  
08.00-09.30  น.  การเรียนการสอนกระบวนวิชา 208761
10.00-12.00  น.  สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ นายกิติคุณ กิตติเดชะนันทน์
  
STB205
08.00-09.00  น.  สอน 208761
09.30-11.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208343 ตอนที่ 001 อ.สุคนธ์
12.30-14.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208469 ตอนที่ 001 อ.พิมผกา
09.30-11.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208348 ตอนที่ 001 อ.มานะชัย
11.00-13.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208101 ตอนที่ 005 อ.พิมพ์วรัชญ์
14.30-16.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208101 ตอนที่ 008 อ.ดลภาค/พิมผกา
     
STB206
09.30-11.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208321 ตอนที่ 001 มานะชัย
14.30-16.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208329 ตอนที่ 001 อ.กมลรัตน์
09.30-11.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208439 ตอนที่ 001 อ.พุฒิพงษ์/บัณฑิตา
14.30-16.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208440 ตอนที่ 001 อ.สาลินี/วฐา
     
STB207        
STB302
09.30-11.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208270 ตอนที่ 001 อ.มานัดถุ์
11.00-12.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208263 ตอนที่ 001 อ.ภัทรินี
13.00-14.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208271 ตอนที่ 001 อ.กมลรัตน์
13.00-14.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208383 ตอนที่ 001 อ.วฐา
11.00-12.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208271 ตอนที่ 003 อ.ลำปาง
     
SCB 4401/4402
08.00-09.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208761 ตอนที่ 001 อ.สุคนธ์/ภัทรินี
09.30-11.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208770 ตอนที่ 001 อ.พิษณุ
09.30-11.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208760 ตอนที่ 001 อ.สุคนธ์
11.00-12.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208711 ตอนที่ 001 อ.สำรวม/ดลภาค
     
SCB 4403
08.00-09.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208871 ตอนที่ 001 อ.ศิริมา/มานัดถุ์/ภวัต
08.00-09.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208872 ตอนที่ 001 อ.ภัทรินี/มานัดถุ์/สุคนธ์
     
SCB 4404        
SCB 4405/4406
11.00-13.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208280 ตอนที่ 001 ภวัต/วีรินท์รดา
14.30-16.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208101 ตอนที่ 007 อ.วีรินท์รดา
13.00-14.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208425 ตอนที่ 001 อ.วฐา
14.30-15.30  น.  สอน 208440
14.30-15.30  น.  สอน 208440
16.00-20.00  น.  สอบปฏิบัติการ 208280 อ.วีรินท์รดา และ อ.ภวัต