Untitled Document
ข้อมูลภาควิชา
 
    ประกันคุณภาพ
    Statistics KM
    โสตทัศนูปกรณ์
    ภาพกิจกรรม
    จองห้องเรียน
    ปรับปรุงบ้านพวงแสด
    คำสั่ง/ประกาศ
    แบบฟอร์ม
Google


ยินดีต้อนรับ
   
เข้าสู่ระบบ
 


Untitled Document
  รายละเอียดข่าว
 


 
เรื่อง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับทุนทำงานและทุนขาดแคลน
วันที่ประกาศ : 2014-08-09
ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรินี    ไตรสถิตย์
ไฟล์ประกอบ :  
ดูเพิ่มเติมที่เว็บ :  

 

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับทุนทำงานและทุนขาดแคลน // 1. ทุนทำงาน (ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป) (ภาคสถิติ 8 ทุน) ขอรับและยื่นใบสมัคร : ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ประกาศผลการคัดเลือก : ภายในวันที่ 5 กันยายน 2557 // 2. ทุนขาดแคลน (สมัครได้ทุกชั้นปี) ขอรับและยื่นใบสมัคร : ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ประกาศกำหนดการสัมภาษณ์ : วันที่ 3 กันยายน 2557 สัมภาษณ์ : ตั้งแต่วันที่ 8 - 19 กันยายน 2557 (ขึ้นกับจำนวนผู้สมัคร) // 3. ทุน ป.ตรี ต่อบัณฑิตศึกษา (จบ ป.ตรี คณะวิทย์ มช. ภาค 2/2556) ขอรับและยื่นใบสมัคร : ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ประกาศกำหนดการสัมภาษณ์ : วันที่ 25 สิงหาคม 2557 สัมภาษณ์ : ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2557 // ขอให้นศที่สนใจสมัครขอทุน ติดตามประกาศเป็นทางการจากคณะและให้เตรียมเอกสารให้ครบ โดยอย่าปิดโอกาสตัวเองหรือคิดแทนกรรมการ // ขอให้ยื่นเรื่องขอรับการพิจารณา หากตัวเองเข้าเกณฑ์ตามที่กำหนด
 
 
 


Department of Statistics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200 Thailand, Tel. 0-5394-3381-5, Fax 0-5394-3446