Untitled Document
ข้อมูลภาควิชา
 
    ประกันคุณภาพ
    Statistics KM
    โสตทัศนูปกรณ์
    ภาพกิจกรรม
    จองห้องเรียน
    ปรับปรุงบ้านพวงแสด
    คำสั่ง/ประกาศ
    แบบฟอร์ม
Google


ยินดีต้อนรับ
   
เข้าสู่ระบบ
 


Untitled Document
  รายละเอียดข่าว
 


 
เรื่อง ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.มานะชัย รอดชื่น ที่ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่ประกาศ : 2015-06-25
ผู้ประกาศ : นายอรรถวิทย์    ขัดคำ
ไฟล์ประกอบ :  
ดูเพิ่มเติมที่เว็บ :  

 

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.มานะชัย รอดชื่น ที่ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 
 


Department of Statistics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200 Thailand, Tel. 0-5394-3381-5, Fax 0-5394-3446