วิชาการ
 
   
  หลักสูตร
  กระบวนวิชาทั้งหมด
  ความร่วมมือกับต่างประเทศ
   
สนับสนุนกิจกรรมวิชาการ
 
   
  ด้านคณาจารย์
  ด้านนักศึกษา
  - บัณฑิตวิทยาลัย
  - คณะวิทยาศาสตร์
    การขอสนับสนุนผู้เชื่ยวชาญมาปฏิบัติงานระยะสั้น
   
การจัดการเรียนการสอน
 
   
  ปริญญาตรี
  บัณฑิตศึกษา
   
กระบวนวิชา Online
 
   
  208440
  208383
  208499
  208492
  208263
  208384
  208345
   
ระบบฐานข้อมูล
 
   
  ฐานข้อมูลกระบวนวิชา 499
   

Department of Statistics, Faculty of Science, Chiang Mai University
แผนกำหนดการศึกษาสำหรับหลักสูตรปริญญาโทภาควิชาสถิติ (ภาษาอังกฤษ)

Recommended Study Program Leading to the M.S. (Applied Statistics)

 

Plan A Type A(2) , normal, monodisciplinary

First year

First Semester

Credits

Second Semester

Credits

208711

3

208712

3

208770

3

208734

3

Elective Courses

6

208738

3

    208780

3

Total

12

Total

12

Second year

First Semester

Credits

Second Semester

Credits

208793

1

208799

12

Total

1

Total

12

Total credits 37

 

Plan B, normal, monodisciplinary

First year

First Semester

Credits

Second Semester

Credits

208711

3

208712

3

208770

3

208734

3

Elective Courses

6

208738

3

    208780

3

Total

12

Total

12

Second year

First Semester

Credits

Second Semester

Credits

208793

1

208798

6

Elective Courses
6
   
Total

7

Total

6

Total credits 37

 

 
 


Department of Statistics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200 Thailand, Tel. 0-5394-3381-5, Fax 0-5394-3446