วิชาการ
 
   
  หลักสูตร
  กระบวนวิชาทั้งหมด
  ความร่วมมือกับต่างประเทศ
   
สนับสนุนกิจกรรมวิชาการ
 
   
  ด้านคณาจารย์
  ด้านนักศึกษา
  - บัณฑิตวิทยาลัย
  - คณะวิทยาศาสตร์
    การขอสนับสนุนผู้เชื่ยวชาญมาปฏิบัติงานระยะสั้น
   
การจัดการเรียนการสอน
 
   
  ปริญญาตรี
  บัณฑิตศึกษา
   
กระบวนวิชา Online
 
   
  208440
  208383
  208499
  208492
  208263
  208384
  208345
   
ระบบฐานข้อมูล
 
   
  ฐานข้อมูลกระบวนวิชา 499
   

Department of Statistics, Faculty of Science, Chiang Mai University
โครงสร้างหลักสูตรปริญญาโทภาควิชาสถิติ (ภาษาอังกฤษ)

Curriculum Structure

Name of Curriculum : Master of Science Program in Applied Statistics
Name of the Degree : (Full) Master of Science (Applied Statistics)
: (Abbr) M.S. (Applied Statistics)

Plan and Type of the Degree Program
Plan A Type A(2) , normal, monodisciplinary

Degree Requirements

Course work : a minimum of 25 credits
Thesis :   12 credits
Total : a minimum of 37 credits

A. Course work
a minimum of   
25 credits
  1. Graduate course
a minimum of   
25 credits
    1.1 Field of concentration courses
a minimum of   
25 credits
      1.1.1 Required courses 19 credits
        208711 Statistical Theory I 3 credits
        208712 Statistical Theory II 3 credits
        208734 Sample Survey 3 credits
        208738 Multivariate Analysis 3 credits
        208770 Methods of Statistics 3 credits
        208780 Linear Statistical Models 3 credits
        208793 Seminar in Statistics 1 credits
      1.1.2 Elective courses
a minimum of   
6 credits
        With approval of the advisor, a student may select any courses in Statistics
    1.2 1.2 Courses in the field of specialization (if any)
With approval of the Graduate Program Administrative Committee, a student may select courses in other related disciplines relevant to his/her thesis interest.
   
 
  2. 2. Advanced undergraduate courses
--- none ---
 
B. Thesis   12 credits
        208799 M.S. Thesis 12 credits
 
C. Non-credit course      
  1. Graduate School’s requirement - a foreign language    
  2. Program’s requirement - none    
 
Total a minimum of 37 credits

Plan and Type of the Degree Program
Plan B, normal, monodisciplinary
Degree Requirements

Course work : a minimum of 31 credits
Thesis :   6 credits
Total : a minimum of 37 credits

A. Course work
a minimum of   
31 credits
  1. Graduate course
a minimum of   
31 credits
    1.1 Field of concentration courses
a minimum of   
31 credits
      1.1.1 Required courses 19 credits
        208711 Statistical Theory I 3 credits
        208712 Statistical Theory II 3 credits
        208734 Sample Survey 3 credits
        208738 Multivariate Analysis 3 credits
        208770 Methods of Statistics 3 credits
        208780 Linear Statistical Models 3 credits
        208793 Seminar in Statistics 1 credits
      1.1.2 Elective courses
a minimum of   
12 credits
        With approval of the advisor, a student may select any courses in Statistics
    1.2 1.2 Courses in the field of specialization (if any)
With approval of the Graduate Program Administrative Committee, a student may select courses in other related disciplines relevant to his/her research interest.
   
 
  2. 2. Advanced undergraduate courses
--- none ---
 
B. Independent study   6 credits
        208798 Independent Study 6 credits
 
C. Non-credit course      
  1. Graduate School’s requirement - a foreign language    
  2. Program’s requirement - none    
 
D. Comprehensive examination
  A student must submit a request to take a comprehensive examination according to the regulation of the graduate study set by the university.    
 
Total a minimum of 37 credits

 

 
 


Department of Statistics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200 Thailand, Tel. 0-5394-3381-5, Fax 0-5394-3446