Metronic Frontend (without Top Bar)
Metronic Frontend (without Top Bar)
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Department of Statistics,Faculty of Science, Chiang Mai University, THAILAND

รับสมัครอาจารย์

ภาควิชาสถิติ ศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 

การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการของภาควิชาสถิติ

ภาควิชาสถิติ จัดกิจกรรม "การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการของภาควิชาสถิติ การสัมมนาและบรรยาย ครั้งที่ 2" วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 

กิจกรรมเตรียมความพร้อมแผนการเรียน

ภาควิชาสถิติ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมแผนการเรียน

ปฐมนิเทศและกิจกรรมสัมพันธ์นักศึกษา

ภาควิชาสถิติ จัดกิจกรรม "ปฐมนิเทศและกิจกรรมสัมพันธ์นักศึกษา วิชาเอกสขาสถิติ ชั้นปีที่ 1 วันที่ 30 ม.ค.62Untitled Document
  


ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Department of Statistics,Faculty of Science, Chiang Mai University, THAILAND

Copyright © Statistics CMU 2017
Department of Statistics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200 Thailand, Tel. 0-5394-3381-5, Fax 0-5394-3446