Metronic Frontend (without Top Bar)
Metronic Frontend (without Top Bar) CMU STAT

รายละเอียดข่าวเรื่อง :   ถ่ายรูปร่วมกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตสถิติที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
วันที่ประกาศ :   09-01-2012
ผู้ประกาศ :   อรรถวิทย์ ขัดคำ
ไฟล์ประกอบ :    
ดูเพิ่มเติมที่เว็บ :   -


        ภาควิชาสถิติขอเชิญคณาจารย์ ถ่ายรูปร่วมกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตสถิติที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 46 วันอังคารที่ 17 มกราคม 2555 บริเวณหน้าภาควิชา เวลาประมาณ 12-14.00 น.
 

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Department of Statistics,Faculty of Science, Chiang Mai University, THAILAND

Copyright © Statistics CMU 2017
Department of Statistics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200 Thailand, Tel. 0-5394-3381-5, Fax 0-5394-3446