Metronic Frontend (without Top Bar)
Metronic Frontend (without Top Bar) CMU STAT

รายละเอียดข่าวเรื่อง :   รับสมัคร ผู้จัดการข้อมูล โปรแกรมเมอร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ โดย PHPT โครงการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับเอช ไอ วี และไวรัสตับอักเสบบี
วันที่ประกาศ :   22-11-2013
ผู้ประกาศ :   ภัทรินี ไตรสถิตย์
ไฟล์ประกอบ :   JobadvertisementPHPT1.pdf
ดูเพิ่มเติมที่เว็บ :   -


        คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร: - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี - ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ทางโครงการจะจัดการฝึกอบรมให้ ผู้ที่สนใจโปรดส่งประวัติโดยย่อพร้อมกับจดหมายบอกถึงแรงจูงใจในการสมัครส่งมาทางอีเมล์ ส่งมาได้ที่ secretary@phpt.org สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์: 053 819 125-9 ext. 120 (คุณพงษ์ศักดิ์ ภิรมณ์)
 

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Department of Statistics,Faculty of Science, Chiang Mai University, THAILAND

Copyright © Statistics CMU 2017
Department of Statistics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200 Thailand, Tel. 0-5394-3381-5, Fax 0-5394-3446