Metronic Frontend (without Top Bar)
Metronic Frontend (without Top Bar) CMU STAT

รายละเอียดข่าวเรื่อง :   ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับทุนทำงานและทุนขาดแคลน
วันที่ประกาศ :   09-08-2014
ผู้ประกาศ :   ภัทรินี ไตรสถิตย์
ไฟล์ประกอบ :    
ดูเพิ่มเติมที่เว็บ :   -


        ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับทุนทำงานและทุนขาดแคลน // 1. ทุนทำงาน (ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป) (ภาคสถิติ 8 ทุน) ขอรับและยื่นใบสมัคร : ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ประกาศผลการคัดเลือก : ภายในวันที่ 5 กันยายน 2557 // 2. ทุนขาดแคลน (สมัครได้ทุกชั้นปี) ขอรับและยื่นใบสมัคร : ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ประกาศกำหนดการสัมภาษณ์ : วันที่ 3 กันยายน 2557 สัมภาษณ์ : ตั้งแต่วันที่ 8 - 19 กันยายน 2557 (ขึ้นกับจำนวนผู้สมัคร) // 3. ทุน ป.ตรี ต่อบัณฑิตศึกษา (จบ ป.ตรี คณะวิทย์ มช. ภาค 2/2556) ขอรับและยื่นใบสมัคร : ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ประกาศกำหนดการสัมภาษณ์ : วันที่ 25 สิงหาคม 2557 สัมภาษณ์ : ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2557 // ขอให้นศที่สนใจสมัครขอทุน ติดตามประกาศเป็นทางการจากคณะและให้เตรียมเอกสารให้ครบ โดยอย่าปิดโอกาสตัวเองหรือคิดแทนกรรมการ // ขอให้ยื่นเรื่องขอรับการพิจารณา หากตัวเองเข้าเกณฑ์ตามที่กำหนด
 

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Department of Statistics,Faculty of Science, Chiang Mai University, THAILAND

Copyright © Statistics CMU 2017
Department of Statistics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200 Thailand, Tel. 0-5394-3381-5, Fax 0-5394-3446