Metronic Frontend (without Top Bar)
Metronic Frontend (without Top Bar) CMU STAT

รายละเอียดข่าวเรื่อง :   ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พิมผกา ธานินพงศ์ ที่ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่ประกาศ :   19-10-2007
ผู้ประกาศ :   อรรถวิทย์ ขัดคำ
ไฟล์ประกอบ :    
ดูเพิ่มเติมที่เว็บ :   -


        ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พิมผกา ธานินพงศ์ ที่ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Department of Statistics,Faculty of Science, Chiang Mai University, THAILAND

Copyright © Statistics CMU 2017
Department of Statistics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200 Thailand, Tel. 0-5394-3381-5, Fax 0-5394-3446