งานประชุมวิชาการ ปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ ระดับชาติ (NUCS2019)
การชำระเงินค่าประชุมและวิธีการชำระเงิน

อัตราค่าลงทะเบียนและวิธีการชำระเงิน


อัตราค่าลงทะเบียน ดังนี้


ผู้เข้าร่วมงาน

อาจารย์/ผู้สนใจทั่วไป 500 บาท
นักศึกษา 300 บาท

ผู้นำเสนอผลงาน

นักศึกษา 300 บาท

สถาบันเจ้าภาพ

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตรื มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สามารถชำระเงินได้โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อบัญชี ประชุมวิชาการปริญญาตรี สาขาสถิติ

เลขที่บัญชี 667-426449-8

งานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41