ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, Department of Statistics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Thailand
Business clean web templates

Academic Support


 •          นาย กัมปนาท ปราโมทย์
  Mr. Kumpanat Pramoth
  Email: kumpanatpra@gmail.com
  Tel: 08-1033-9235,053-944352
  Link MISCMU
  More...

           นาย คำหล้า ใจสัตย์
  Mr. Khamla Jaisat
  Email: khamla001@gmail.com
  Tel: 0-5394-3381-5 ต่อ 11
  Link MISCMU
  More...

           นางสาว ฐิรกานต์ สุยะ
  Miss. Thirakran Suya
  Email: thirakan2862530@gmail.com
  Tel: 0-5394-3381-5 ต่อ 11
  Link MISCMU
  More...

           นางสาว ศรีทอน คุณยศยิ่ง
  Miss. Srithorn Kunyodying
  Email: ningstat@gmail.com
  Tel: 053-943381 ต่อ 12
  Link MISCMU
  More...

           นาย อรรถวิทย์ ขัดคำ
  Mr. Atthawit Khudcum
  Email: atthawit.k@cmu.ac.th
  Tel: 053-943381 ต่อ 33
  Link MISCMU
  More...

 Business clean web templates

Department of Statistics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200 Thailand

Phone:   Tel. 0-5394-3381-5, Fax 0-5394-3446
Email: atthawit.k@cmu.ac.th

© 2019, allright reserved