ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, Department of Statistics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Thailand
Business clean web templates

Address

Department of Statistics,
Faculty of Science, Chiang Mai University,
239 Huaykaew Road, Tumbol Suthep,
Amphur Muang, Chiang Mai
50200 THAILAND Tel. 66 53 943381-5 Fax 66 53-943446

ที่อยู่

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทร: 053-943381 - 5 โทรสาร 053-94-3446

 Business clean web templates

Department of Statistics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200 Thailand

Phone:   Tel. 0-5394-3381-5, Fax 0-5394-3446
Email: atthawit.k@cmu.ac.th

© 2019, allright reserved