ข่าวประชาสัมพันธ์

  บริษัท โลตัส สำนักงานใหญ่ รับสมัคร พนง ประจำ 1 ตำแหน่ง

   PHPT รับสมัครงานตำแหน่งผู้เขียนโปรแกรมด้านสถิติ

  บริษัทแหลมทองสหการรับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาตรีหลายตำแหน่ง

  PHPT รับสมัครผู้ประสานงานโครงการ สำหรับโครงการวิจัยนับหนึ่ง

  โครงการวิจัยนับหนึ่งรับสมัครผู้ประสานงานโครงการ

  โครงการ PHPT รับสมัครงาน ตำแหน่ง Data Manager

  โครงการ PHPT รับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ประสานงานภาคสนาม/ผู้เชี่ยวชาญงานด้านสื่อสารมวลชน

  โครงการวิจัยนับหนึ่ง (www.napneung.net) รับสมัครผู้ประสานงานโครงการ

  สถาบันวิจัยเพื่อการะเมินและออกแบบนโยบาย (RIPED) ม.หอการค้าไทยรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลงานภาคสนามและเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลภาคสนาม(part-time)

  กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน

  บริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัด รับสมัครบุคคลเข้าทำงานจำนวน 40 อัตรา

  PHPT International Research Unit รับสมัครงาานตำแหน่ง Data Manager

  PHPT International Research Unit รับสมัครงาานตำแหน่ง Programmer

  PHPT International Research Unit รับสมัครงาานตำแหน่ง Clinical Research Assistant

  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

  รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

  ประชาสัมพันธ์ รับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cmustat.com/download/fund_stu64.pdf

  แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

  มูลนิธิอมตะ (โครงการทุนอัจฉริยะ) รับสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง

  รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

  นักศึกษาสถิติที่ต้องการสมัครทุนทำงานพิเศษ

  รับสัมครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อรับทุนการศึกษาแบบทุนทำงานพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562

  รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษษทุกชั้นปี ระดับปริญญาตรี

  ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาแบบทุนทำงานพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561(ทดแทน)

Event
กิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท โครงการสถิติก้าวทันโลก "ทำข้อมูลให้เป็นผลิตภัณฑ์ Data Driven Product"

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท โครงการสถิติก้าวทันโลก "ทำข้อมูลให้เป็นผลิตภัณฑ์ Data Driven Product" โดยวิทยากร คุณสมพร ธนะศร Vice Presidant,Motor Underwriting and Portfolio บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.15 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม zoom

Event
จัดกิจกรรม รายงานการฝึกงานของนักศึกษาชั้นปี 3(ผ่านโปรแกรม zoom)

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม รายงานการฝึกงานของนักศึกษาชั้นปี 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 08.45 - 16.30 น. และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 12.45-16.30 น. (ผ่านโปรแกรม zoom)

Event
งานมุทิตาจิตคุณศรีทอน คุณยศยิ่ง

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดงานมุทิตาจิตคุณศรีทอน คุณยศยิ่ง ในวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

Event
โครงการเตรียมความพร้อมการดำเนินการบรรจุกระบวนวิชาของภาควิชาสถิติ

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัด โครงการ ?เตรียมความพร้อมการดำเนินการบรรจุกระบวนวิชาของภาควิชาสถิติ เป็นกระบวนวิชาเรียนร่วม? ในวันที่ 26 กันยายน 2563 ณ โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่ นิมมาน เจอร์นีย์ฮับ

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด