ข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด

 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 2021-07-07 14:34:39
รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 2021-06-15 10:59:54
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cmustat.com/download/fund_stu64.pdf 2021-06-14 11:15:06
แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 2020-03-13 13:18:45
มูลนิธิอมตะ (โครงการทุนอัจฉริยะ) รับสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง 2019-11-26 14:07:15
รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 2019-08-22 15:20:34
นักศึกษาสถิติที่ต้องการสมัครทุนทำงานพิเศษ 2019-08-20 15:48:29
รับสัมครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อรับทุนการศึกษาแบบทุนทำงานพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 2019-08-20 15:40:55
รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษษทุกชั้นปี ระดับปริญญาตรี 2019-08-20 15:39:56
ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาแบบทุนทำงานพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561(ทดแทน) 2019-07-23 15:32:28
รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 2019-07-08 14:59:49
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อรับทุนการศึกษาแบบทุนทำงานพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561(ทดแทน) 2019-07-08 14:58:22
ทุนการศึกษามูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562 2019-07-03 09:40:55
ผลการพิจารณาคัดเลือกผผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาแบบทุนทำงานพิเศษ(ทดแทน) 2019-06-17 13:33:12
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563 2019-05-17 14:30:52
ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 2019-05-17 14:29:51
 

ปฏิทินกิจกรรม


Quick Links

STATISTICS VIDEO


Statistics Links

Science Links

CMU Links