ข่าววิชาการทั้งหมด

 
   กำหนดการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 2019-12-06 09:18:32
   ขอแจ้งกำหนดส่งใบคำขอเลื่อนสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 2019-11-18 14:30:37
   แจ้งเงื่อนไขการขออนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาเกินกว่าข้อบังคับฯ กำหนดในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกาา 2562 2019-08-07 14:36:23
   ผลการพิจารณารางวัลเรียนดี และกิจกรรมดี ประจำปีการศึกษา 2561 2019-08-01 14:49:26
   กระบวนวิชาเปิดใหม่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป(GE) 2019-07-03 09:36:30
   กระบวนวิชาศึกษาทั่วไปเปิดใหม่ 2019-06-27 13:52:57
   กำหนดการย้ายสังกัดสาขาวิชาเอก ประปีการศึกษา 2562 2019-06-17 09:54:12
   โครงการแลกเปลี่ยน Nagasaki Summer Program 2019 2019-05-30 13:33:57
   แจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 2019-05-17 14:46:25
 

ปฏิทินกิจกรรม


Quick Links

STATISTICS VIDEO


Statistics Links

Science Links

CMU Links