ข่าวทั่วไปทั้งหมด

 
  ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ในลักษณะการทำงานที่บ้าน (WORK FROM HOME) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการป้องกันสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน PM 2.5 2020-03-20 13:18:06
  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54 จำนวน 4 เรื่อง 2019-11-05 10:29:41
  รายละเอียดและขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการหมาวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 2019-08-07 14:34:17
  ขอเชิญชวนส่งบทความเสนอในการประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2562 2019-07-08 15:17:13
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการเลือกวารสารสู่ความสำเร็จในการตีพิมพ์ 2019-07-08 15:15:04
 

ปฏิทินกิจกรรม


Quick Links

STATISTICS VIDEO


Statistics Links

Science Links

CMU Links