ข่าวพัฒนานักศึกษาทั้งหมด

 
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทหนังสือสั้น 2019-05-17 14:43:59
การทดสอบระดับความรู้ภาษาอังกฤษ EPTUS 2019-05-21 15:59:42
การประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 2 (ScSci 2019) 2019-07-03 09:39:06
โครงการ Doctoral Course in Studies in Kuroshio Science,Kochi University 2019-07-05 10:08:59
Kyoto University Exchange Program Spring 2020 2019-07-08 15:08:46
โครงการทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2019-07-12 09:10:52
โครงการ 2019 ASEAN-Korea Academic Essay Contest 2019-07-12 15:33:08
โครงการแลกเปลี่ยน Kokushikan University Exchange Program 2020 (1 year) 2019-07-23 15:42:52
โครงการ Youth Startup Leader Camp 2019-07-23 15:44:12
โครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานความรู้สำหรับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 2019-07-31 10:56:45
โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัย ประจำปี 2562 2019-08-20 15:36:43
งานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น 2019 2019-08-20 15:38:11
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะได้รับทุนผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย(TA/RA) ปีการศึกษา 2562 รอบที่สอง 2019-08-22 15:14:32
การตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มารายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 2019-10-17 11:13:21
โครงการ Hirosaki University Summer Program 2020 2019-12-06 09:46:15
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ModDang Boot Camp 2020-02-12 14:43:07
 

ปฏิทินกิจกรรม


Quick Links

STATISTICS VIDEO


Statistics Links

Science Links

CMU Links