รองศาสตราจารย์ ดร.มานัดถุ์   คำกอง

Assoc. Prof. Dr.Manad   Khamkong
 
Room No. STB307
Tel. 0-5394-3381-5 ต่อ 34
Email manad.k@cmu.ac.th
Website http://www.manad.cmustat.com
 
 
      Applied Statistics, Enviromental Statistics
 
   
   Scholar
   CV