ข่าวประชาสัมพันธ์

  บริษัท โลตัส สำนักงานใหญ่ รับสมัคร พนง ประจำ 1 ตำแหน่ง

   PHPT รับสมัครงานตำแหน่งผู้เขียนโปรแกรมด้านสถิติ

  บริษัทแหลมทองสหการรับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาตรีหลายตำแหน่ง

  PHPT รับสมัครผู้ประสานงานโครงการ สำหรับโครงการวิจัยนับหนึ่ง

  โครงการวิจัยนับหนึ่งรับสมัครผู้ประสานงานโครงการ

  โครงการ PHPT รับสมัครงาน ตำแหน่ง Data Manager

  โครงการ PHPT รับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ประสานงานภาคสนาม/ผู้เชี่ยวชาญงานด้านสื่อสารมวลชน

  โครงการวิจัยนับหนึ่ง (www.napneung.net) รับสมัครผู้ประสานงานโครงการ

  สถาบันวิจัยเพื่อการะเมินและออกแบบนโยบาย (RIPED) ม.หอการค้าไทยรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลงานภาคสนามและเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลภาคสนาม(part-time)

  กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน

  บริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัด รับสมัครบุคคลเข้าทำงานจำนวน 40 อัตรา

  PHPT International Research Unit รับสมัครงาานตำแหน่ง Data Manager

  PHPT International Research Unit รับสมัครงาานตำแหน่ง Programmer

  PHPT International Research Unit รับสมัครงาานตำแหน่ง Clinical Research Assistant

  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

  รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

  ประชาสัมพันธ์ รับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cmustat.com/download/fund_stu64.pdf

  แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

  มูลนิธิอมตะ (โครงการทุนอัจฉริยะ) รับสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง

  รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

  นักศึกษาสถิติที่ต้องการสมัครทุนทำงานพิเศษ

  รับสัมครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อรับทุนการศึกษาแบบทุนทำงานพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562

  รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษษทุกชั้นปี ระดับปริญญาตรี

  ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาแบบทุนทำงานพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561(ทดแทน)

Event
กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาภาควิชาสถิติ ชั้นปีที่ 2-3

ภาควิชาสถิติ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาภาควิชาสถิติ ชั้นปีที่ 2-3 โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.จักรพงศ์ ขึ้นแสน จาก วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล (International College of Digital Innovation: ICDI) ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.45-13.30 น. ณ ห้อง STB302

Event
สัมมนาทางสถิติ "Machine Learning Analysis of Physical Parameters of Indigenous Artifacts? และ การแนะแนวทุนวิจัยในต่างประเทศ

ภาควิชาสถิติ จัดสัมมนาทางสถิติ "Machine Learning Analysis of Physical Parameters of Indigenous Artifacts? โดย Prof.Dr.Andrei Volodin (Department of Mathematics and Statistics, University of Regina, Canada) และ "การแนะแนวทุนวิจัยในต่างประเทศ" โดย อาจารย์ ดร.ว่าที่ร้อยเอก เฉลิมรัช นนทะภา ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00-13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีนคร โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่

Event
ภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษารหัส 65

ภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษารหัส 65 ภาควิชาสถิติ ณ ห้อง STB206 ในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2565 โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมด้วยทีมอาจารย์ที่ปรึกษารหัส 65

Event
การอบรมเทคนิคการจัดรูปเล่มรายงาน/โครงงานด้วย Microsoft Word

การอบรมเทคนิคการจัดรูปเล่มรายงาน/โครงงานด้วย Microsoft Word สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาสถิติ โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.ว่าที่ร้อยเอก เฉลิมรัช นนทะภา ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00-13.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ STB207

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด